Kandidaatintutkinto (Bachelor): hungarologia/fennistiikka

Kolmivuotiset kandidaatintutkintoon (Bachelor) johtavat opinnot antavat hyvän unkarin tai suomen kielen taidon (eurooppalaisen viitekehyksen taso B2) sekä perustiedot Unkarin tai Suomen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksesta. Opiskelijat, jotka jo ennestään hallitsevat unkarin tai suomen kielen, voivat korvata pakolliset kielikurssit suorittamalla laitoksen oman kielitaitotutkinnon (Sprachbeherrschungsprüfung).

Fennistiikan kandidaatintutkintoon sisältyy lisäksi pakollinen moduli, johon kuuluu viron kielen kurssi sekä johdatus itämerensuomalaisiin kieliin.

Kandidaatintutkintojen kuluessa laaditaan kaksi kirjallista kandidaatintutkielmaa (I./II. Bachelorarbeit) erityisten kurssien yhteydessä (Sprach-/Literaturwissenschaftliche Übung). Opintoihin sisältyy myös pakollinen projekti tai harjoittelutyö (Projekt/Praktikum).

Pääaineen opintojen (150 ECTS) lisäksi kandidaatintutkintoon on sisällytettävä sivuaineopintoja (Erweiterungscurriculum) yhteensä 30 ECTS:n laajuudelta.

Opiskelijoiden, jotka eivät ole koulussa opiskelleet latinan kieltä (8. luokka-asteelta lähtien, yhteensä vähintään kymmentä viikkotuntia vastaava määrä), on ennen kandidaatinopintojen päättymistä suoritettava latinan täydennystutkinto (lisätietoa StudentPoint-sivuilla).

Tutkintovaatimukset (saksaksi):

 Fennistiikan BA-tutkintovaatimukset (lyhennelty, epävirallinen suomennos).

 

Maisterintutkinnot (Masterstudium)

Hungarologian tai fennistiikan kandidaatintutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon suoritettuaan voi jatkaa 120 ECTS:n laajuisiin maisterinopintoihin, jotka päättyvät kirjallisen tutkielman (Masterarbeit) laadintaan ja puolustamiseen (Masterprüfung).

Hungarologian maisteriopinnot antavat perusvalmiudet Unkarin kirjallisuuden ja kulttuurin tieteelliseen tutkimukseen. Fennougristiikan maisteriopinnot ovat kielitieteellisesti painottunut ohjelma, jossa pääpaino voi olla suomen, unkarin, viron tai jollakin muulla suomalais-ugrilaisella kielellä tai laajemmin vertailevassa fennougristiikassa.

Tutkintovaatimukset (saksaksi): 

 

Unkarin kielen opettajan opinnot (Unterrichtsfach Ungarisch)

Opettajan opintoihin (BEd/MEd) kuuluu kaksi oppiainetta (tai yksi oppiaine sekä pedagogiikan erikoistumisopinnot). Unkarin kielen oppiaineen osuus BEd-tutkinnosta käsittää 97-107 ECTS-pistettä.

Tutkintovaatimukset (saksaksi):

  • Teilcurriculum Unterrichtsfach Ungarisch im Rahmen des Bachelorstudiums (PDF)
  • Teilcurriculum Unterrichtsfach Ungarisch im Rahmen des Masterstudiums (PDF).

 

Sivuainekokonaisuudet

Laitoksellamme voi suorittaa kaksi 30 ECTS:n laajuista sivuainekokonaisuutta (Erweiterungscurriculum): Suomen kulttuuri ja kieli (muiden kuin fennistiikan BA-ohjelman opiskelijoille) sekä Unkarin kieli, kirjallisuus ja kulttuuri (muiden kuin hungarologian BA-ohjelman opiskelijoille).

Tutkintovaatimukset saksaksi:

 

Tohtoriopinnot

Hungarologian sekä fennougristiikan (laajassa mielessä!) tohtoriopinnot sisältyvät humanististen ja kasvatustieteiden yhteiseen tohtoriohjelmaan. Lisätietoa tohtoriopinnoista löytyy tohtoriopintojen keskuksen verkkosivuilta: doktorat.univie.ac.at.

Tohtoriopiskelijoita edustaa ja vertaistukea tarjoaa opiskelijoiden Basisgruppe Doktorat Philosophie,  http://www.univie.ac.at/dok.phil .