Kaikki kurssimme löytyvät kurssihakemiston kohdasta 13.01. 

Kurssityypit

Arvosteluperusteiden mukaan kurssit jakautuvat kahteen päätyyppiin.

  • Loppukuulustelun perusteella arvioitavia (nichtprüfungsimmanent) ovat luennot (Vorlesung, VO). Näihin osallistuvilla opiskelijoilla ei ole läsnäolovelvollisuutta, eikä lukukauden aikana vaadita erityisiä suorituksia. Arvostelu perustuu kirjalliseen tai suulliseen loppukuulusteluun. 
  • Jatkuvasti arvioitavia (prüfungsimmanent) ovat harjoituskurssit (Übungen, UE, tähän ryhmään kuuluvat myös kielikurssit), konversatoriot (KO), proseminaarit (PS) ja seminaarit (SE). Näissä opiskelijoilta yleensä edellytetään aktiivista läsnäoloa, ja kurssin arvostelu perustuu useaan tekijään (osallistuminen, lukukauden aikana annetut harjoitustehtävät ym.). Jos erillinen loppukuulustelu järjestetään, kurssin arvosana voi määräytyä korkeintaan 50-prosenttisesti sen perusteella. Opettajan on lukukauden alussa selvitettävä opiskelijoille, millä perusteilla loppuarvosana määräytyy.

 

Kieli ja aikataulut

Opetuskieli on yleensä saksa. Kielikursseilla käytetään opetuskielen ohella kohdekieltä (unkari, suomi, viro), ja edistyneille fennistiikan tai hungarologian opiskelijoile voidaan kursseja opettaa myös suomeksi tai unkariksi. Vierailevat opettajat voivat opettaa englanniksi tai muilla kielillä. 

Huomio! Pakollisia luentokursseja voidaan yleensä tarjota vain kerran vuodessa, joissain tapauksissa vain kerran kahdessa vuodessa. Opiskelijoiden kannattaa aikataulua suunnitellessaan ottaa huomioon tutkintovaatimuksissa annetut suositukset kurssien suoritusjärjestyksestä. 

 

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan U:SPACE-järjestelmän avulla.

Huom! Jatkuva-arviointisten (prüfungsimmanent) kurssien ilmoittautuminen on sitova, ja mikäli opiskelija jää kurssilta pois, ilmoittautuminen on peruttava neljän viikon kuluessa kurssin alusta. Muussa tapauksessa, mikäli opiskelija ei ole osallistunut kurssille asianmukaisesti, hänelle merkitään kurssista arvosana "hylätty".