Wienin fennougristiikan keskeiset tutkimusalueet

Tärkeimpiin tutkimusaloihimme kuuluu hungarologia, Unkarin kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus. Tällä alalla tutkimuksemme on perinteisesti keskittynyt etenkin kulttuurikontaktien, monikielisyyden ja monikulttuurisuuden kysymyksiin, sekä vanhastaan monikansallisessa Unkarin kuningaskunnassa että myöhemmillä rajantakaisilla unkarilaisalueilla ja diasporaunkarilaisten parissa. Tähän liittyvät myös saksankielisen ja unkarilaisen kulttuurin kontaktipinnat sekä saksan kielen rooli Habsburg-monarkian lingua francana.

Fennougristiikka (uralistiikka) voidaan perinteisesti ymmärtää laajana käsitteenä, johon mahtuu monenlaisia tieteellisiä lähestymistapoja suomalais-ugrilaisiin (uralilaisiin) kieliin. Tähän kielikuntaan kuuluu eurooppalaisten kansallisvaltiokielten suomen, viron ja unkarin lisäksi laaja kirjo Pohjois-Euroopan, Euroopan-puoleisen Venäjän ja Siperian vähemmistökieliä. Kaikkia näitä voidaan tutkia sekä historiallis-vertailevan kielitieteen tai kielitypologian kannalta että myös sosiolingvistiikan (vähemmistökielten, kielten uhanalaisuuden ja elvytyksen tutkimus jne.) tai soveltavan kielitieteen (kielen oppimisen ja opettamisen tutkimus, käännöstiede jne.) kannalta.

Lisää tietoa tutkimushankkeistamme ja tutkimusaiheistamme löytyy valikosta. Osa sivuista on tarjolla toistaiseksi ainoastaan saksan, osaksi myös englannin kielellä.