Forschungsschwerpunkte der Wiener Finno-Ugristik

Hungaroloogia, ungari kirjanduse ja kultuuri uuringud on meie teadustegevuse tähtsaimaid erialasid, sealhulgas eriti kultuurikontaktid ja mitmekeelsus nii ajaloolise Ungari alal kui ka praeguste vähemus- ja diasporaaungarlaste hulgas. 

Fennougristika (uralistika) all mõistetakse mitmesuguseid teaduslikke lähenemisi soome-ugri (uurali) keeltesse, peale traditsioonilise võrdlev-ajaloolise keeleteaduse ka näiteks sotsiolingvistika (vähemuskeelte, ohustatud keelte taaselustamise jne.) või rakenduslingvistika (soome-ugri keelte õpe) alal.

Rohkem infot meie teadustegevuse, projektide, väljaannete, konverentside ja kooperatsioonide kohta leiate saksakeelselt kodulehelt.