Kontaktandmed

Alates 1998. aastast paikneb meie kateeder ülikooli campusel (Altes AKH)...

Administratsioon

Sekretäri ja õppeadministratsiooni tööajad ja ülesanded (saksa keeles)...

Ajalugu

Meie kateedri ajalugu algab aastast 1974... (saksa keeles)

Töötajad

Meie juures töötab, uurib, teenindab ja õpetab rohkem kui 20 inimest...

Vilistlased

Soome-ugri või ungari eriala lõpetanute (Diplomstudium, BA, MA, PhD) nimekiri (saksa keeles)

Raamatukogu

Fachbereichsbibliothek Finno-Ugristik: meie raamatukogu koduleht...