Asume ülikooli campusel (Universitätscampus), 7. hoovis, uks 7.2.

Virtuaalselt: Facebookis ja kateedri blogis (saksa keeles).

Avatud: vt. Sekretariat.

Üliõpilaste esindajad: Studienvertretung.