EuroBABEL Ob-Ugric (2009-2012)

Obinugrilaisiin kieliin kuuluvat Luoteis-Siperian alkuperäiskielet hanti (“ostjakki”) ja mansi (“voguli”). Molemmat ovat uhanalaisia: hantin toisistaan suuresti poikkeavilla murteilla on yhteensä muutamia tuhansia puhujia, mansin puhujamäärä lienee nykyään alle tuhannen. Projektin Ob-Ugric languages: conceptual structures, lexicon, constructions, categories päämääränä oli näistä kielistä tarjolla olevan materiaalin toimittaminen ja digitalisointi.

Projekti valittiin yhtenä viidestä kansainväliseen EuroBABEL-ohjelmaan (BABEL on lyhenne sanoista Better Analyses Based on Endangered Languages), jota rahoittivat ESF ja sen kansalliset jäsenorganisaatiot (Itävallassa FWF). Tässä projektissa oli mukana osahankkeita Münchenistä, Helsingistä, Szegedistä ja Wienistä, projektin pääkoordinaatiota hoiti Münchenin yliopiston fennougristiikan laitos.

Wienin osahanke toimi lokakuun alusta 2009 syyskuun loppuun 2012 FWF:n rahoituksella, ja siinä työstettiin etenkin pohjoismansin aineistoa. Wienin työryhmässä toimivat 

Ks. myös

Ob-Ugrian Database: Text Corpora and Dictionaries (2014-2017)

Ob-Ugrian Database: Text Corpora and Dictionaries (2014-2017)

Tämä projekti jatkaa obinugrilaisen EuroBABEL-projektin työtä. Projekti on kahden yliopiston yhteishanke: Münchenin (prof. Elena Skribnik) ja Wienin, ja sitä rahoittavat kansalliset tutkimusrahoitusjärjestelmät, Saksan DFG ja Itävallan FWF. 

Wienin projektia johtaa Timothy Riese, lisäksi projektissa työskentelevät Viktória Eichinger sekä (osa-aikaisena tutkimusavustajana) Anna Wolfauer. Projekti käynnistyi 1.7.2014 ja päättyy 30.6.2017.

Münchenin osahankkeessa keskitytään hantiin, etenkin Juganin murteeseen, Wienin projektiryhmä taas tutkii länsimansia, etenkin Pelymin murretta. Tarkoitus on digitalisoida kaikki saatavissa olevat Pelymin ja pohjois-Vagilskin murteen tekstit verkkoon tutkijoiden ja harrastajien saataville; tekstit transkriboidaan, analysoidaan ja käännetään englanniksi. Mahdollisuuksien mukaan toimitetaan myös muita länsimansin murreaineistoja.

Lisätietoja projektin kotisivulla.