Brigitta Pesti, MA PhD
T: +43-1-4277-43013

Pesti, B. (2021). Die Rolle der Frau in der Literaturförderung der frühen Neuzeit. in B. Pesti, A. Seidler, & L. Krász (Hrsg.), Medien, Orte und Ritualen von und unter Frauen: Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation in der Habsburger Monarchie (S. 65-82).Pesti, B., & Kiss, F. G. (Hrsg.) (Angenommen/Im Druck). Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban.

Pesti, B., Gintli, T., Tverdota, G., & Veres, A. (Hrsg.) (2020). József Attila, Bécs és a századelő művészete. L'Harmattan.


Pesti, B. (2019). Nők szerepe és jelentősége a 17. századi könyvkiadás mecenatúrájában. in A női kommunikáció kultúrtörténete (S. 138-156). Napvilág Kiadó.

Pesti, B. (2018). Das Bild der Türken in der ungarischsprachigen Wiener Presse des späten 18. Jahrhunderts. in A. Seidler, & K. Kókai (Hrsg.), Das ungarische Wien: Spuren eines Beziehungsgeflechts (Teil 1) (S. 123-149). Praesens Verlag.

Pesti, B. (2018). Női olvasók, női mecénások a 17. század kegyességi irodalmában. in E. Kegyes, D. Dienes, & I. Veres (Hrsg.), A nők jelenléte és szerepe a magyar protestáns szellemiségbenPesti, B. (2015). „Ungarische Israel“: Das Nationaltopos über das außerwählte Volk in der ungarischen Literatur der frühen Neuzeit. in M. Csire, E. Erlinghagen, Z. Gáti, B. Pesti, & W. Müller-Funk (Hrsg.), Ein Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in transnationalen Kontexten: zentraleuropäische Studien für Andrea Seidler (S. 203-219). Praesens Verlag.

Pesti, B. (2014). Zwischen Wittenberg und der Hohen Pforte: Konstruktionen von Fremd- und Selbstbilder in der ungarischen Literatur der frühen Neuzeit. in R. Born, & A. Puth (Hrsg.), Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa: Perzeptionen und Interaktionen in den Grenzzonen zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert (S. 107-131 ). Franz Steiner Verlag GmbH. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa Band 48


Pesti, B. (2013). Dedikáció és mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében. Kossuth Egyetemi Kiadó. Kulturális örökség

Pesti, B. (2013). Irodalmi mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében. in C. Gábor, Á. Korondi, K. Luffy, Z. Tóth, & A. Balogh F. (Hrsg.), Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Egyetemi Műhely Kiadó. http://mek.oszk.hu/13200/13225/13225.pdfPesti, B. (2010). "Kegyes patróna asszonyaink": Női mecenatúra a 17. század első felében Magyarországon . in R. I. Csörsz (Hrsg.), Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára (S. 359-368).

Herkules und der Drache mit den sieben Köpfen - Das Türkenbild der populären Presse im 18. Jahrhundert

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

14 Nov 201816 Nov 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Zwischen Okzident und Orient: Grenze der Faszination. Zu den Darstellungen des Harems in der europäischen Kunst

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

8 Sep 20189 Sep 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to ScienceRhetorische und literatursoziologische Besonderheiten ungarischer Dedikationspraxis im 17. Jahrhundert

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

21 Mai 201823 Mai 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to ScienceTurkophilie am Wiener Hof Maria Theresias

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

8 Jun 20179 Jun 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Női olvasók, női mecénások a 17. század kegyességi irodalmában

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

20 Mai 201721 Mai 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Das Bild der Türken in der ungarischsprachigen Wiener Presse des späten 18. Jahrhunderts

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

6 Jun 20168 Jun 2016

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Modifikationen des wittenbergischen Türkenbildes in der ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

3 Apr 201313 Apr 2013

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Historische und regionale Veränderungen des Türkenbildes in der ungarischen Literatur der frühen Neuzeit

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

5 Dez 20126 Dez 2012

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


“Czifrás és hízelkedő beszéd”: Az ajánlás retorikai és irodalomszociológiai sajátosságai Magyarországon

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

22 Aug 201127 Aug 2011

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science"Az igaz apostoli vallás bőkezű gyámoli”: A magyar nyelvű kegyességi irodalom mecenatúrája a 17. században első felében

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

24 Mai 201026 Mai 2010

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Dedikation und Mäzenatentum der Frühen Neuzeit im deutsch-ungarischen Vergleich

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

27 Nov 2009

Aktivität: VorträgeVortragScience to Public


Legújabb törekvések a német online kritikai szövegkiadásban

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

24 Apr 2009

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Rhetorische Dedikationsbriefe in ungarischen Büchern des 17. Jahrhunderts

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

11 Jul 2008

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Women as readers of literature at the end of the Early Modern Era – Hungary in the European context

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

20 Jun 200830 Jun 2008

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Medgyesi Pál és a puritán olvasóközönség

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

17 Nov 200618 Nov 2006

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Medgyesi Pál műveinek hatástörténeti vizsgálata

Brigitta Pesti (Vortragende*r)

24 Mai 200627 Mai 2006

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft

Spitalgasse 2, Hof 7 (Campus)
1090 Wien
Zimmer: 2L-O2-14

T: +43-1-4277-43013
F: +43-1-4277-843013

brigitta.pesti@univie.ac.at