Nachrichten

Solidarität mit der Wissenschaft in Ungarn

11.02.2019

Nach wie vor verfolgt die Wiener Finno-Ugristik mit großer Besorgnis die Entwicklungen in der ungarischen Wissenschaftspolitik. Schon früher haben wir unsere Solidarität gegenüber der CEU ausgedrückt. Am 9.2.2019 veröffentlichten wir (in ungarischer und deutscher Sprache) unsere Reaktion auf die geplanten Änderungen am Finanzierungsmodell der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.

(Deutsche Version s. unten)

Szolidaritási nyilatkozat

a Magyar Tudományos Akadémia mellett

A Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugrisztika Tanszéke egyre növekvő aggodalommal szemléli a magyar kormánynak a Magyar Tudományos Akadémia intézményrendszerével kapcsolatos döntéseit, az alapkutatások fontosságának és értékének megkérdőjelezését, az alapfinanszírozás megvonását, az érdemi munka tulajdonképpeni ellehetetlenítését.

Az MTA intézményének, egyes kutatóintézeteinek és kutatóinak biztos jövője, annak integritása, gazdasági és tudományos értelemben vett önállósága és függetlensége nem lehet politikai döntés kérdése. A tudomány, amelynek a Magyar Tudományos Akadémia majd kétszáz éve kiváló és kiemelkedő befogadója és művelője, hagyományosan a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlődését szolgálja, a mindenkori kormánytól független működése a modern, felvilágosult társadalmak egyik alappillére. A meglévő intézményi struktúra feldarabolása, megszűntetése, az egyes kutatóhelyek, kutatócsoportok, irányzatok vagy módszerek diszkriminálása olyan folyamatokat indíthat meg Magyarországon, amelynek során a mostanra több tudományágban is Európa élvonalába tartozó magyar tudományos élet lendülete megakadhat, és beláthatatlan, helyrehozhatatlan veszteségeket szenvedhet. Ezen veszteségek természetesen nem kizárólag a nemzetközi és hazai tudomány világában lehetnek és lesznek fájdalmasak, hanem a magyar demokratikus intézményrendszer, a társadalom, az oktatás, a politika, a gazdaság valamennyi területén egyaránt.

Tanszékünk, amely szoros együttműködést ápol az MTA több intézetével, ezúton szeretné együttérzéséről és támogatásáról biztosítani az Akadémiai Dolgozók Fórumát, és kifejezni abbéli reményét, hogy a megindult tiltakozások nyomán az MTA és a magyar tudományosság jövője szempontjából megnyugtató megoldás születik.

Bécs, 2019. február 09.

Johanna Laakso, intézetvezető
Pesti Brigitta, tanszékvezető
Csire Márta
Blaskó Katalin
Jeremy Bradley
Erika Erlinghagen
Mikko Kajander
Kókai Károly
Wolfgang Müller-Funk
Andrea Seidler
Wolfram Seidler
Laura Spadinger
Triinu Viilukas 

 

 

Solidaritätserklärung

mit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften

 

Die Abteilung Finno-Ugristik des Instituts für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität Wien verfolgt während der letzten Wochen mit sehr großer Besorgnis, welche Entscheidungen von der ungarischen Regierung gegenüber der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (UAW) getroffen wurden, in welcher Weise Bedeutung und Stellenwert ihrer akademischen Grundlagenforschung in Frage gestellt, ihr die Grundfinanzierung der Forschungsinstitute entzogen wurde und ihre eigentliche wissenschaftliche Arbeit dadurch zunehmend behindert und verunmöglicht wird.

Die Sicherung der Zukunft der UAW als Institution, die Sicherung ihrer einzelnen Forschungszentren und ForscherInnen, die Integrität, wirtschaftliche und wissenschaftliche Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der Akademie darf nicht von politischen Entscheidungen abhängig gemacht werden. Die Wissenschaft, die seit fast 200 Jahren an der UAW beheimatet ist und von ihr gepflegt wird, dient traditionell der positiven Weiterentwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Ihre Unabhängigkeit von Regierungszusammensetzungen ist eine wesentliche Grundlage einer modernen aufgeklärten Gesellschaft. Die Zerstörung oder Auflösung der funktionierenden heutigen institutionellen Strukturen der Akademie, die Diskriminierung einzelner Institute, Forschungsgruppen, Forschungsrichtungen oder -methoden könnte in Ungarn Prozesse auslösen, die zur Stagnation der ungarischen Wissenschaft führen können und damit massive und irreversible Schäden verursachen würden. Diese Folgen würden sich nicht nur auf dem Gebiet der Wissenschaften – sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene – sehr nachteilig manifestieren, sie würden sich überdies negativ auf das demokratische Institutssystem, auf die gesellschaftliche Entwicklung, Bildung, Politik und Wirtschaft in Ungarn auswirken.

Unser Institut, das enge Kooperationen mit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften pflegt, will hiermit gegenüber dem MitarbeiterInnenforum der Akademie (Akadémiai Dolgozók Fóruma) seine Solidarität und Unterstützung ausdrücken. Wir hoffen, dass durch die zunehmende Intensität der Proteste eine befriedigende Lösung sowohl für die UAW als auch für die Zukunft der ungarischen Wissenschaften generell gefunden werden kann.

Wien, den 09. Februar 2019

Johanna Laakso, Institutsleiterin
Brigitta Pesti, Abteilungsleiterin
Csire Márta
Blaskó Katalin
Jeremy Bradley
Erika Erlinghagen
Mikko Kajander
Kókai Károly
Wolfgang Müller-Funk
Andrea Seidler
Wolfram Seidler
Laura Spadinger
Triinu Viilukas 

[PDF] Version