Erasmus+

ERASMUS+ on uusi eurooppalaisten yliopistojen yhteistyömuoto, johon yksilöllisen opiskelija- ja opettajavaihdon lisäksi sisältyy laajempia projekteja.

Vuoteen 2014 saakka "vanha" Erasmus-systeemi rahoitti ns. intensiiviohjelmia, kansainvälisiä yhteistyökursseja. Laitoksemme oli mukana monissa tällaisissa ohjelmissa (lisätietoa saksaksi: Frühere Erasmus-Intensivprogramme).

Näiden hankkeiden perinteitä jatkoi Erasmus+-kumppanuusverkosto INFUSE (Integrating Finno-Ugric Studies in Europe), joka käynnistyi vuonna 2015 Münchenin yliopiston fennougristiikan laitoksen johdolla. INFUSEn näkyvintä toimintaa olivat fennougristiikan kansainväliset talvikoulut, lisäksi järjestettiin kansainvälisiä työpajoja ja verkkokursseja.

INFUSEn rahoituksen päätyttyä sen jatkoprojekti COPIUS, jota koordinoi Uppsalan yliopisto, aloittaa toimintansa syksyllä 2018. Lisää tietoja tulee ilmestymään aikanaan myös tälle sivulle.

TeilnehmerInnen der INFUSE-Winterschule in Tartu, Estland, Februar 2016

INFUSE Winterschule in Tartu 2016